Forbyd Roundup!

Sprøjtegiften Roundup var genstand for en større diskussion ved forrige kommunalbestyrelsesmøde, idet Enhedslistens lokale rådsmedlemmer havde bedt om, at bekæmpelsen af den stærkt invasive hybenrose med roundup kom op til genovervejelse. Nu foreslår Enhedslisten i Folketinget at sprøjtegiften helt skal forbydes. Miljøordfører Maria Reumert Gjerding udtaler.

– Verdenssundhedsorganisationen WHO har kædet ukrudtsmidlet Roundup sammen med udvikling af kræft. Det bliver vi nødt til at tage ganske alvorligt. Derfor skal Roundup ikke sprøjtes på vores mad, jord og natur for at bekæmpe ukrudt og invasive arter. Tværtimod skal Roundup forbydes, og det kan kun gå for langsomt.

– Roundup er Danmarks mest brugte sprøjtemiddel. Både landmænd, private og kommuner er desværre alt for rundhåndede med denne sprøjtegift. Når omfattende forskning nu viser, at vi har at gøre med et kræftfremkaldende og meget farligt stof, så bliver vi nødt til at gribe ind.

På kant med trepartsaftale

Enhedslistens lokale kb-medlem, Morten Riis mener, at kommunen med sin beslutning fra torsdag, d. 28. januar bevæger sig på kanten af de trepartsaftaler, som staten, regionerne og kommunerne indgik i henholdsvis 2007 og 2015 om udfasningen af sprøjtmidler på offentlige arealer.

– Det er klart og tydeligt, at aftalerne går på at reducere brugen af sprøjtemidler – ikke som her, at øge brugen. Ja, faktisk skal anvendelsen af de kræftfremkaldende og hormonforstyrrende sprøjtegifte, som Roundup ifølge verdenssundhedsorganisation WHO bør regnes blandt, reduceres med 40 procent ved udgangen af 2015 i forhold til belastningen i 2011

– Vi ønsker på ingen måde, at hybenrosen skal lægge vores kyster øde for andre vækster, men har jo også netop foreslået, at bekæmpelsen sker manuelt i kombination med afgræsning. Det er klart, at det er en dyrere bekæmpelse, men vi tager faktisk vores engagement i visionen om en grøn ø meget alvorligt.