Kommunalpolitik

Kommunalvalget 2021

Læs programmet her (link)

Eller hent valgbrochuren

På generalforsamlingen 2021 har Enhedslisten Bornholm valgt en top5-liste frem mod kommunalvalget d. 16. november, som består af:

1. Morten Riis, Gudhjem
2. Helle Munk Ravnborg, Østerlars
3. Niclas Fick, Aakirkeby
4. Mikael Benzon, Rutsker
5. Laura Kofod, Rønne

På medlemsmødet i august blev yderligere 7 kandidater valgt:

6.  Stig Westermann
7.  Sanne Friborg
8.  Gunna Møller
9.  Peter Andersen
10. Klaus Hermansen
11. Runa Jensen
12. Fridrik Adamsson

Kommunalvalget 2017

Enhedslisten Bornholm har 2 pladser i kommunalbestyrelsen og er repræsenteret i 4 kommunale udvalg plus en række råd og bestyrelser.

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i de kommunale baggrundsgrupper op til møderne i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg. Derudover lægges de store linjer på de månedlige medlemsmøder, samt på generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed.

Enhedslisten Bornholm fik 1538 stemmer ved kommunalvalget i 2017, hvilket svarer til 6,2 % af stemmerne.

Morten Riis er formand for Børne- og Skoleudvalget, medlem af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, og er fra 1. august 2019 viceborgmester.

Niclas Fick er medlem af Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Natur- og Miljøudvalget.

Valgbrochure 2017 (PDF)