Borgere skal være trygge og forvente god service i samarbejdet med BRK og BEOF

Det er vanskeligt at undgå fejl og misforståelser – men alle skal gøre deres bedste for at undgå, at de opstår.
Sagen om kloakering fra Skoleparken i Aakirkeby er et godt eksempel på, hvordan borgere kan opleve, at deres forventninger ikke indfries af kommunen.
Og samtidigt er det et skidt eksempel på, når kommunale instanser og selskaber ikke kommunikerer tilstrækkeligt og godt nok.
Det er min konklusion efter at have læst artiklen, hvor Eigil Hansen udtaler sig om sønnens huskøb i Skoleparken.
Det skal siges, at jeg kender til Eigil Hansen, da vi har arbejdet på samme arbejdsplads, i en årrække.
Selvom Eigil i artiklen betoner, ’at han ikke er professor’, så kan han heller ikke hverken betegnes, som dum, eller uden pointer.
For hvad kan BRK lære? og hvad skal BRK lære af det forløb, som sønnen, Claus, og familien har oplevet?
BEOF og BRK, som står for hhv. det kommunale kloaknet, planer for udrulning og godkendelser/lovliggørelse skal kunne levere en god service og kommunikere klart til borgere og forbrugere.
Når kommunale bygninger/boliger sættes til salg, så skal det ske på et grundlag, der ikke kan misforstås af køber.
BEOF bør være forpligtet på, at deres projekter ifht. tilslutning og udbygning af kloaknet formidles, som information til de relevante forbrugere. Dertil skal offentligheden kunne følge med i BEOF’s planer for etablering af og vedligehold af kloaknettet.
Det går simpelthen ikke, at borgere oplever, at de ‘bondefanges’ p.g.a. utilstrækkelig information og dårlig kommunikation fra kommune og kommunale selskaber.
Det må kunne gøres anderledes og til det bedre.
Hvad så nu?
Retssagens udfald efterlader borgere med en krænket retsfølelse og opfattelsen af, at kommune og kommunale selskaber kan gøre, som det passer dem bedst.
Det kan ingen på Bornholm være tjente med – jura eller ej!
BRK har i første omgang fået medhold i retten.
Men det interessante er spørgsmålet om, hvor vidt BRK og BEOF har gjort deres bedste for borgeren/forbrugeren i denne sag?

27/9-2020

Venligst

Niclas Fick