Åbent brev: Rettidig omhu og forsigtighed til gavn for folkesundheden

Åbent brev: Rettidig omhu og forsigtighed til gavn for folkesundheden

Kære Lea Wermelin,

Vi er mange, både borgere i al almindelighed og borgere, der bor tæt på områder med mange og store svinebedrifter, der er meget glade for, at du har taget initiativ til at gennemgå resultaterne af hollandske og andre undersøgelser om de folkesundhedsmæssige aspekter, som fx luftvejssygdomme forårsaget af luftforurening med bl.a. endotoxiner, som følge af husdyrsproduktion.

I Holland har videnskabelige undersøgelser nemlig fundet en sammenhæng mellem koncentration af endotoxiner i luften stammende fra husdyrsproduktionen, og en forøget forekomst af luftvejssygdomme hos naboer til svine- og fjerkræsbedrifter. Disse undersøgelser har i Holland ført til ændrede miljøkrav til og regulering af husdyrsproduktionen.

Vi er derfor også meget glade for, at du har bedt Miljø- og Fødevareministeriet om at vurdere om den eksisterende regulering vedrørende etablering og udvidelse af svineproduktion er tilstrækkelig til at sikre befolkningen mod negative helbredseffekter som følge af den luftforurening, som husdyrsproduktionen forårsager.

Alligevel er vi også bekymrede. For det er som om kommunernes hjemmesider ikke bare her på Bornholm, men rundt omkring i hele Danmark i disse tider bugner af planer om udvidelser af eksisterende svinebedrifter, og man kunne få den tanke, at det for mange svinebønder handler om at få en udvidelsestilladelse på plads inden konklusionen på de igangværende undersøgelser foreligger.

Da vi forstår, at den igangværende undersøgelse ikke forventes at være en langstrakt affære, men at den vil ligge klar allerede her i løbet af foråret, altså inden for et par måneder, så beder vi dig om, om du ikke nok vil komme med en ministeriel udmelding om, at kommunerne bør stille sagsbehandlingen af de foreliggende forslag til miljøgodkendelser af udvidelser og etablering af svinebedrifter midlertidigt i bero, indtil ministeriets undersøgelse er afsluttet, således at en evt. miljøgodkendelse kan inddrage undersøgelsens konklusioner.

I den nuværende COVID-19 situation og med andre latente pandemier liggende, truende i horisonten, har vi ikke brug for endnu et helbredsproblem, som med bare et par måneders tålmodighed kunne være undgået.

På vegne af Enhedslisten Bornholm,
Morten Riis, kontaktperson og kommunalbestyrelsesmedlem
tlf. 20331727