Enhedslisten vil give kommunerne ret til at sige nej til svinefabrikker

I 2017 blev kommunerne frataget muligheden for at afslå ansøgninger om markante udvidelser af husdyrbrug ud fra f.eks. hensynet til naboer, natur eller turisme.

Enhedslisten vil give denne ret tilbage til kommunerne.

B 113 Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion.

Af: Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Henning Hyllested (EL), Jakob Sølvhøj (EL) og Mai Villadsen (EL)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2019-20
Status: Fremsat

Resumé:
Forslaget pålægger regeringen inden udgangen af 2020 at fremsætte et lovforslag til ændring af lov om husdyrbrug, så kommunerne fra 2021 gives bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion. I 2017 blev kommunerne frataget muligheden for at afslå ansøgninger om markante udvidelser af husdyrbrug ud fra f.eks. hensynet til naboer, natur eller turisme. Med ændringen har kommunerne mistet mulighed for at foretage en helhedsvurdering af den enkelte ansøgning, og det lokalpolitiske råderum er indskrænket. Kommunerne bør gives selvbestemmelsen tilbage, så de ud fra lokale forhold og egne klimamål får mulighed for at afslå ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug.

1. behandling den 05-05-2020:
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B113/BEH1-104/forhandling.htm