Alle partier – undtagen Enhedslisten

Enhedslisten forlader budgetforhandlingerne

Mange har spurgt os, hvorfor Enhedslisten ikke er med i årets budget, når nu alle andre partier er så begejstrede for det. Men det er egentligt ikke svært at forklare:

Den store sten i skoen er en omlægning indenfor ældreplejen, hvor man over de næste fire år regner med at kunne spare mere end 80 millioner kroner. Vi er godt nok blevet bedyret, at såvel medarbejdere som eksperter har været inddraget i forarbejdet, men det er imidlertid meget svært at påstå, at man uden serviceforringelser kan effektivisere for det nævnte beløb, uden samtidigt mellem linjerne at hævde, at medarbejderne enten ikke arbejde hårdt nok eller har en meget ufornuftig tilrettelagt arbejdsgang.

Naturligvis kan man med et større fokus på rehabilitering nok hente nogle besparelser hjem, men selv i eksperter og effektiviseringshungrende politikeres tankeverden må der da også være grænser for, hvor selvhjulpne ældre borgere med Alzheimers f.eks. kan blive.

Vi vil meget gerne være med til at omlægge arbejdet, så stress og minuttyranni kan høre fortiden til. Men at tro, at man allerede i første år kan hente 7,5 millioner, stigende til godt 30 millioner i tredje overslagsår – det er mere naivt, end da man sidste år ligeledes forestillede sig at hente flere millioner på at mindske sygefraværet blandt medarbejdere, der var mindre syge end gennemsnittet i resten af landets kommuner. Der er som vi ser det kun to muligheder, enten hentes pengene ved reelle forringelser eller også løses den økonomiske opgave ikke, som så alligevel skal hentes indenfor social- og sundhedsudvalgets område. Noget af et sats altså.

Vi havde i al enkelthed foreslået at tilbagerulle de forringelser, der sidste år blev vedtaget på ældreområdet, men det stod vi ganske alene med.
Den konkrete årsag til, at vi forlod budgetforhandlingerne, var imidlertid et ultimativt krav om allerede i 2016 at afsætte 20 millioner til ombygningen af Rønneskolerne, så skolebørnene fremover kan være på to matrikler. Her var vi derimod ikke alene om at foreslå, at pengene skulle tages som et kassetræk fremfor at indarbejde dem i budgettet. I øjeblikket har BRK en likviditet på ca. 160 millioner kroner, hvilket er 85 millioner mere end kommunens egen politik påkræver og fire gange så meget som den centralt vedtagne bundgrænse. BRK er jo ingen opsparingsforening! Vi ønskede blot at nedbringe kassebeholdningen lidt, og i stedet for at bruge budgetpengene fra 2016 på skolerne at hæve servicen for borgerne.

Med den finansieringsmodel, der anvendes i budgettet, betyder det, at der er adskilligelige mio. mindre til at tilbagerulle tidligere års serviceforringelse – til at undgå, at der sker yderligere forringelser på mere end 30 forskellige områder – og at der ikke er midler til ambitiøse energiforbedringer og deraf afledte besparelser og meget mere.
Budgettet for 2016 indeholder heldigvis også positive tiltag, som Enhedslisten også gerne havde støttet. Lærernes undervisningstid bliver nedsat med en time om ugen – ikke tilstrækkeligt, men en lille forbedring. Der bliver fra 2017 afsat penge til nye læringsmiljøer på kommuneskolerne uden for Rønne – vi havde gerne set, at det allerede var sket fra 2016. Og endeligt bliver antallet af sager, som den enkelte børnesagsbehandler skal arbejde med næsten halveret – hvilket er rigtigt godt!

Listen over forringelser bør dog ikke glemmes og føjer jo desværre bare mere uvilje til at lægge navn til et sådant forlig. I Enhedslisten er vi ikke hestehandlere, der for en beskeden opprioritering, affinder os med at skulle gennemføre den ene forringelse efter den anden – vi nævner i flæng: Reduktion af dagplejepædagoger, nedlæggelse af spire, reduktion i tale-/hørekonsulenterpladser, rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset, rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset, reduktion i §11 familiebehandlingen, lukning af flere daginstitutioner (omend først fra 2017) flytning af Hasle Bibliotek, øgede tvangsforanstaltninger overfor ledige, yderligere nedgradering af pasning af udenomsarealer på øens fodboldstadions.

Vi er ikke bange for at tage ansvar, men det skal ske på baggrund af en forhandling, ikke som et diktat. For Enhedslisten er det ikke et mål i sig selv at være med i budgettet, lige som det ikke er et mål i sig selv at stå uden for. Med den styrke vores mandattal giver mulighed for, arbejder vi konstruktivt for at gennemfører den politik vi mener, gavner Bornholm og de bornholmske borgere bedst, men selvom forudsætningerne for et bredt forlig – med Enhedslisten var til stede, må vi sande, at der hos borgmesterpartiet ikke var den tilstrækkelige vilje til at lave et sådant forlig.