Kære Jens Christian, kære LO!

Sendt den 9. april 2019

Kære Jens Christian, kære LO!

I Enhedslisten er vi utroligt glade for, at LO tager et initiativ til denne underskriftsindsamling. Det er skønt med en fællesorganisation, der tør tage politisk stilling.

Der er ingen tvivl om, at vi i Enhedslisten ønsker os en mere stabil færge end den nuværende. Der skal ikke megen sø til, at den er meget ubehagelig at sejle med. Men skulle det lykkes, at få overbevist rederiet om nødvendigheden af at udskifte tonnagen, er det for os tilsvarende nødvendigt, at en ny færge anskaffes med ambition om at nedbringe CO2-belastningen markant.

Der er nu gået snart 5 år siden, at de endelige politisk krav til den nuværende udbud blev formuleret på Bornholm. I løbet af de 5 år er klimaspørgsmålet kun blevet mere og mere vigtigt – og har flyttet sig op ad den politiske dagsorden hos partierne og befolkningen som sådan. I LO’s tekstforslag kan vi derfor ikke være med til brugen af ordet hurtigfærge, fordi det specifikt er en af de klare årsager til færgens voldsomme klimabelastning; kravet til overfartstiden, sådan som det fastsættes i kontrakten.

Det står efterhånden klart for de fleste, at vi er nødt til at tage handling i forhold til klimaet. Og det offer vi på Bornholm må bringe er blandt andet at leve med en langsommere overfartstid. Skulle det være muligt at få udskiftet færgen, ville det være halsløs gerning ikke også at inddrage et klimaspørgsmål i folkekravet.

På vegne af Enhedslisten,
Morten Riis, 20331727