Sælg ikke el-nettet

Mandag den 2. november besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og tre Venstre-folk at sætte det bornholmske el-net til salg.

I Enhedslisten anerkender vi behovet for – i hvert fald på sigt – at strikke en plan sammen til forbedring af BEOF’s økonomi. Umiddelbart giver det bare ikke mening at sælge et datterselskab fra, der tjener penge til selskabet, og som spiller en central rolle i forsyningens omstilling til vedvarende energi.

Den store gæld i holdingselskabet er opstået pga. tidligere beslutninger i kommunalbestyrelsen, f. eks. udbytteudbetalingen på 200 mio. i 2008 i det tidligere Østkraft, fejlinvesteringen i Biokraft og udrulningen af fibernet.

Det er derfor, vi kun synes, det er rimeligt, at kommunen bistår forsyningsselskabet økonomisk i den situation.

Rimeligt er det i hvert fald ikke, at det bliver el-forbrugernes mangeårige betaling af el-nettet, der med salget her kommer til at sende penge over i fjernvarmedelen. Det er naturligvis en fuld lovlig økonomisk manøvre, men er det rimeligt, at f. eks. de mange el-kunder i Rønne skal betale for en fjernvarme, der er udrullet uden for Rønne? Rønne by med alle dens el-kunder i BEOF, men ingen fjernvarmekunder hos BEOF.

I Enhedslisten foreslår vi, at vi slår koldt vand i blodet.
Tilvejebringelsen af kapital er ikke akut.
Og vi kender ikke resultatet af den fjernvarmeregulering, der er på trapperne, og som selskabets bestyrelse er bekymret for vil forværre BEOF’s udfordring.

Signalerne fra regeringen og dens støttepartier er ikke helt så dystre, som bestyrelsen mener. På Dansk Fjernvarmes netop afholdte stormøde, Energi på Toppen, udtalte S’ medlem af Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg og forbrugerordfører, Malte Larsen:

– Jeg er skeptisk over for konsulenternes rapporter. Jeg er ikke så sikker på, at de ved bedre end forbrugerne, sagde han og henviste til bl. a. den gamle McKinsey-rapport om de såkaldte effektiviseringspotentialer. I stedet bør man have tiltro til, at de forbrugerejede selskaber kan drive en effektiv grøn omstilling, der samtidig tilgodeser forbrugerne økonomisk.

Så ærligt talt forstår vi ikke hastværket. Og under alle omstændigheder vil vi ikke løse det ved frasalg af et datterselskab, der endda tjener penge.