Om grøftekanter, som afgørende arealer for fremme af biodiversiteten på Bornholm

Kære bornholmere og medborgere på øen.

I disse dage ses et væld af sommerfugle.
Vi vil her gerne sige en stor tak – og anerkende den opbakning, der har været rundt omkring øen til at lade grøftekanterne gro, her i det første år, hvor BRK har påbegyndt en række tiltag for at fremme biodiversiteten.
I Enhedslisten Bornholm er vi mere ambitiøse i forhold til den grønne dagsorden, og derfor havde vi I vores input til forslag til ny kommuneplan for BRK, også et ønske om at få indarbejdet de kommunale grøftekanter.
Henover sommeren, så har vi med glæde konstateret, at rigtig mange bornholmere har ændret vaner, og  undladt at slå græsarealer udenfor egen grund, som ellers tidligere har været en vane.
Det er stærkt og skal hér anerkendes og roses. Betydningen på sigt er enorm da grøfter vil kunne fungere som korridor for insekter og planter. I alt udgør de kommunale grøfter et areal på størrelse med ca. 830 fodboldbaner.
Heldigvis har bekymringen om trafikuheld vist sig at være ubegrundet. Og når ordningen skal evalueres, så bør der naturligvis ses på de henvendelser, der har været, hvor borgere er bekymrede.

I forhold til implementering af nye regler, så er det vigtigt at kommunen også informerer og kommunikerer i øjenhøjde med de borgere, som enten har brug for en dialog om påtænkte ændringer eller, som har gode input til opmærksomhedspunkter.
I Enhedslisten Bornholm konstaterer vi, at al forandring tager tid og, at kommunens ledelse har en særlig vigtig opgave i at sikre, at effekten af de understøttende tiltag for at fremme biodiversitet kortlægges og formidles til bornholmerne. Det er et fokus vi i Enhedslisten Bornholm vil arbejde videre med.
Rigtig mange bornholmere har et særligt forhold til det miljø og den natur de lever og færdes i. Derfor bør BRK bibringe med viden og forslag til, hvordan vi som borgere kan bidrage til en positiv udvikling.
Endelig så håber vi, at de få uheld og ulykker, som vi har hørt om frem til nu er et udtryk for at øens trafikanter kører efter udsigtsforhold og hensynsfuldt i de nye landskaber, og at problematikker kan tages op i dialog med BRK.

Mange hilsner og stor tak til alle for opbakningen til at styrke naturens vilkår her i det første år, ved ikke at slå græsset udenfor egen matrikel.

Klaus Hermansen og Niclas Fick
Enhedslisten Bornholm