Vi blev ikke smidt ud, vi gik selv!

Udtalelse af Morten Riis, borgmesterkandidat for Enhedslisten Bornholm, Helle Munk Ravnborg, Niclas Fick, Mikael Benzon, Laura Kofod, Stig Westermann, Sanne Larsen Friborg, Gunna Møller, Peter Andersen, Klaus Hermansen, Runa Jensen og Fridrik Adamsson, alle kandidater til kommunalbestyrelsen for Enhedslisten Bornholm.

Det er ikke nogen nyhed, at det ville blive dyrt at bygge nyt rådhus på Snorrebakken. Det kan heller ikke komme bag på nogen, at de samme penge ikke kan bruges to gange. Så med mindre at samlingen af kommunens administrative arbejdspladser på færre adresser betyder nedlæggelse af arbejdspladser, så betyder penge brugt på et nyt rådhus, at andre ting må holde for.

Som nogle af de få, vurderede Enhedslisten allerede i foråret, at prisen for Snorrebakkeprojektet ville lande på den triste side af 50 mio. kr. og nok også tættere på de 100 mio. kr. Denne vurdering viste sig at holde stik: 111,8 mio. kr. kommer det nye rådhus til at koste – mindst! For lige nu tordner priserne på byggematerialer i vejret.

111,8 mio. kr., som vi bornholmere over årene har været med til at spare op gennem vores skattebetalinger i tillid til, at vores politikere ville forvalte dem til vores fælles bedste. Nu har et flertal bestående af S og V valgt at gøre præcis det modsatte, mens DF, KD, SF og Bornholmerlisten heldigvis fik kolde fødder.

For Enhedslisten har der aldrig været tvivl.

Vi ønsker en ø i balance, en ø, hvor arbejdspladser – også de administrative – er fordelt over øen, snarere end alle samlet i Rønne.

Vi ønsker en ø, hvor kommunen går foran og energirenoverer sine bygninger af hensyn til medarbejdere, og fordi der skal tages klimahandling nu. Derfor indeholdt vores budget også en renovering af Ullasvej, en renovering, som vi da allerhelst så påbegyndt allerede i 2022.

Vi ønsker en ø, hvor alle, også erhvervslivet, bidrager til at dække vores fælles udgifter. Mens Bornholms borgere i 2019 betalte 1615,8 mio. kr. i skat til kommunekassen, udgjorde den del af selskabsskatten, der faldt i Bornholms kommunekasse kun 17,2 mio. kr. Derfor indeholdt vores budget et forslag om at udligne blot en lille smule af denne skævhed gennem en opkrævning af en dækningsafgift fra erhvervslivet på i alt 8 mio. kr.

Vi ønsker en ø, som tilbyder gode pasningsmuligheder for vores børn, sådan at forældre, både dem, der allerede bor her, og dem, der overvejer at gøre Bornholm til rammen for deres familie‐ og arbejdsliv, trygt kan vælge Bornholm til. Derfor fremlagde vi et budget, der i stedet for mursten, fastholdt den økonomi, der skal til for at opnå de minimumsnormeringer, som det for blot få år siden lykkedes forældre over hele landet, inklusiv på Bornholm, at få politikernes ’ja’ til. Vores budget fastholdt også DASK, en fleksibel to-voksen ordning, en udvidet PPR psykologordning og etablering af et Børnehus i Allinge i 2023/2024.

Vi ønsker en ø, som lever op til sit ry, som en fødevare-ø. Mad er nøglen til sundhed, binder familier sammen og er en af grundpillerne ikke bare i Bornholms, men også i verdens økonomi og i en grøn og klimavenlig omstilling af vores samfund. Derfor bør mad også være en helt central del af vores skoleundervisning, og vores budget indeholdt naturligvis en fortsættelse af madskolen i Nexø.

Vi ønsker en ø, hvor det er godt at være ung. Derfor havde vi fremlagt et budget, der indeholdt etablering af et ungdomshus på Nørrekås, etablering af et foreningshus i Dams Gård, og hvor der er hjælp til unge, der kommer i misbrugsproblemer.

Vi ønsker en ø, hvor det er trygt at blive ældre, hvor man kender det personale fra ældreplejen, der besøger ens hjem, ikke en ø, hvor denne tryghed og stabilitet bringes i fare. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært at tiltrække og fastholde personale til vores social- og sundhedssektor. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at et dygtigt og engageret personale er nøglen til en god social- og sundhedssektor. Derfor havde vi også sat penge af til en lønpulje til fordeling blandt lavtlønnede BRK-ansatte.

Og endelig, så ønsker vi en ø, der i stedet for at sælge ud af arvesølvet er optaget af, hvordan vores aktiver kan forvandles til fremtidige indtægtsmuligheder til gavn for fællesskabet.

Ingen af disse ønsker deles tilsyneladende af S og V. I hvert fald er det svært at tolke det anderledes, end at ønsket om et nyt rådhus på Snorrebakken var større hos S og V end ønsket om en ø i balance, en ø, der er god for børn, unge og ældre og ønsket om en kommune, der tilbyder en attraktiv løn, også for de medarbejdere, der står med det daglige ansvar for vores børn, vores ældre og vores sårbare borgere.

Det var derfor vi gik, da S og V præsenterede deres ultimatum om at sætte mursten foran mennesker ved budgetforhandlingerne.

Det var fordi, at også de penge, der ligger i kommunens kassebeholdning, er vores fælles penge, og derfor skal anvendes, så de mest mulig gavner bornholmere og Bornholm som en grøn og bæredygtig ø.

Det mener vi er ’at tage ansvar’ for Bornholm, det arbejder vi for nu og efter valget.