Læserbrev fra medlem om udsendelse af sparekatalog i høring

Vådservietter, skattelettelser og hykleri

Dansk Folkeparti og Venstre har et kæmpe forklaringsproblem i denne tid, hvor kommunerne landet over, deriblandt Brk, er nødsaget til at udarbejde spareforslag, der ligger under al værdighed og anstændighed i et velfærdssamfund.,

Der må ikke herske tvivl om, at det er helt uværdigt, hvis vore ældre skal udsættes for det helt urimelige forslag om hygiejne, som aktuelt drøftes på Bornholm.

Pressemeddelelse: Dansk DF og V har et kæmpe forklaringsproblem i forhold til katalog med spareforeslag på ældreområdet

Pressemeddelelse: Dansk DF og V har et kæmpe forklaringsproblem

Dansk DF og V har et kæmpe forklaringsproblem i denne tid, hvor kommuner deriblandt Brk er nødsaget til at udarbejde spareforslag, der ligger under al værdighed og anstændighed i et velfærdssamfund.

DF og V prioriterer skattelettelser fremfor velfærd i deres landspolitik og samtidigt fralægger deres lokale partirepræsentanter sig al ansvar for de forringelser deres moderpartier pålægger dem at udføre i kommunerne, som besparelser bl.a. På ældreområdet.

Dette er desværre også virkeligheden på Bornholm.

Læserbrev fra medlem om lockout: De offentlige forbund står sammen med de private forbund og omvendt!

 

Fælles sag

De offentlige forbund står sammen med de private forbund og omvendt!

Pressemeddelelse: Farvel KL?!


Farvel til KL?!

Det er meget bedrøveligt og utilfredsstillende, at store dele af arbejdsmarkedet nu står med udsigt til en større arbejdskonflikt med KL, som en af de optrappende parter – på det kommunale område.

Som kommunalbestyrelsesmedlem på Bornholm og dermed med-arbejdsgiver i Bornholms Regionskommunen kan jeg ikke acceptere, at KL ikke kan levere varen ' som fælles forhandler' for det kommunefællesskab KL, ønsker at være.

En stærk Enhedsliste(n) Bornholm ser fremad mod vigtige arbejdsopgaver og nye mål!

Lørdag den 24/2 blev der afholdt generalforsamling i Enhedslisten Bornholm.

Et bredt udsnit at partiafdelingens medlemmer var mødt frem til både fejring af et godt udgangspunkt for fremtiden og et styrket fællesskab.

Bestyrelsens beretning var denne gang delt op i to dele.

En organisatorisk del, som Niclas Fick varetog og en politisk del fremført af Morten Riis.

At fællesskabet er stærkt og bygget på engagement stod klart efter 2 timer og 33 minutters grundig debat af henholdsvis beretning og indsats-/handlingsplan for det kommende år.