Polen vil udbygge A-kraft, Enhedslisten råber vagt i gevær!

Enhedslistens viceborgmester på Bornholm, Morten Riis, udtalte sig sidst i februar til tidsskriftet Ingeniøren, ”at det både er bekymrende og ærgerligt, at vores venner i Polen ikke hellere vil satse på nogle andre energiformer end atomkraft”.
Nu følger partiets energiordfører i Folketinget, Søren Egge Rasmussen op med spørgsmål til Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Den polske regering fremlagde i 2019 en energiplan, der bl.a. indebærer opførelen af seks nye atomkraftværker i den nordøstlige del af landet. Det første værk har regeringen valgt at placere i Żarnowiec, ca. 60 km nord for Gdańsk og 200 km sydøst for Bornholm. Arbejdet med at opføre værket er planlagt påbegyndt i 2026 og skal stå færdigt i 2033. Byerne Warta-Klempicz og Kopań, der henholdsvis ligger 250 og 100 km fra Bornholm, er i spil i næste række.

I Tyskland har parlamentet gennemført en undersøgelse, der viser, at 1,8 mio. tyske borgere i tilfælde af en ulykke vil risikerer at skulle evakueres fra deres hjem i op mod et år. Det har fået den tyske regering til at kræve en indsigelsesret overfor de polske planer.

Søren Egge Rasmussen ønsker bl.a. at vide, om den danske regering vil iværksætte en tilsvarende undersøgelse som den tyske og kræve en indsigelsesret overfor de polske A-kraftplaner.

https://polennu.dk/polens-regering-vil-bygge-atomkraft-vaerker/

https://polennu.dk/polen-har-valgt-placering-til-foerste-atomkraftvaerk/

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-01/atomkraft-polen-gutachten-gefahr-evakuierungen-deutschland-gruene

https://ing.dk/artikel/polsk-atomkraftprojekt-vaekker-bekymring-paa-bornholm-244005
(denne side kræver abonnement)

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/s/soeren-egge-rasmussen/dokumenter/alle_spoergsmaal?mi=%7b8ED3A1B8-E01A-46EF-BE9D-81844873C18D%7d&startDate=20210228&endDate=20210301