Underbetalt arbejde på Bornholm

Ja, der findes parallelle verdener!
Morten Riis, KB-medlem for Enhedslisten, Holkavej 6, Gudhjem

På Bornholm foregår der i øjeblikket (i hvert fald) tre udvidelser af eksisterende svinefarme, hvor arbejdet udføres af østeuropæiske arbejdere. Disse skal – som alle andre tilrejsende – for min skyld være velkomne, men det er uomtvisteligt et problem, at disse arbejdere efter alt at dømme bliver betalt 8 € i timen.

Forleden kunne man høre en af landmændene udtale sig i radioen, at han jo blot havde valgt det billigste tilbud, og jo ikke kunne vide (om end han tydeligvist anede det), at arbejdet ville blive udført til en løn langt under overenskomstens niveau. Det var klart, at fagforeningen forsøgte at redde sine medlemmer arbejde, mente han, men tilføjede så at han faktisk havde været med til at redde slagteriet og arbejdspladserne der. Så den pågældende landmand mente, at Bornholm rettere skyldte ham ros end ris.

Tænk sig at P4 Bornholm på 2½ minut kunne overbevise mig om, at der findes parallelle verdener.
For selvom denne svinebonde tror, det er ham, der hjælper os, så bestod sommerens indsats fra slagteriarbejderne, kommunen og forsyningsselskaberne faktisk i, at redde ham og hans erhverv.
Det ligger mig også virkeligt fjernt, at sådan en svinebonde i sin jagt på profit og egen bundlinje, helt mister evnen til at skelne mellem dyr og mennesker. Vi er mange, der længe har forstået, at svin for en svinebonde jo blot var at betragte som enheder i et regneark, friholdt for noget så luftigt som ansvar og moral, men at denne betragtning nu også omfatter mennesker – ja, det udstiller på det skammeligste min naivitet.

Selvom det er spild af kræfter overfor den på pågældende svinebonde, vil jeg dog gerne overfor avisens læsere nuancere udlægning af fagforeningernes opgave. De kigger nemlig ikke kun forbi for at sikre deres medlemmer arbejde. De kommer forbi for med deres beskedne værktøjer at bekæmpe løntrykkeri og social dumping, altså at vi som samfund deltager i et ræs mod bunden, hvor de rige bliver rigere, de fattige fattigere, og hvor tilkæmpede rettigheder gradvist sættes ud af kraft.