Udtalelse fra Generalforsamlingen om forsvarsforliget

Udtalelse fra generalforsamlingen:

Velfærd eller militær oprustning?!

Regeringen vil opruste for milliarder.
Dansk militær skal fra 2023 have tilført ekstra 4,8 milliarder kr. årligt.
Det er en stigning på over 20 procent samtidig med, at man afviser at fortælle, hvor pengene skal findes? Og i kølvandet på at folketingets flertal har besluttet at indkøbe nye krigsfly for et større tocifret milliardbeløb.

Danske fregatter skal udstyres med missiler. Flere unge skal være værnepligtige.
Det er ikke alene spild af penge, men det vil også udvide Danmarks deltagelse i NATOs aggressioner overalt på kloden markant.

Pengene til oprustning kommer gennem besparelser på den hårdt tilkæmpede fælles velfærd. Næsten hele folketinget og alle de borgerlige nyhedsmedier mener, at Rusland udgør en reel og voksende trussel.
Passer det?
Danmarks ambassadør i Moskva siger det modsatte, og meget tyder på, at ambassadøren har ret.
At Rusland har et militær er ikke ensbetydende med, at de vil gøre brug af det.
Det ligner fuldemandssnak, når det påstås, at Rusland fx har planer om at invadere de baltiske lande. Forsvarets Efterretningstjeneste deler denne opfattelse.

Hvordan kunne verden se ud med russiske øjne?
NATO gennemførte fx i juli en militærøvelse nær Rusland – i Rumænien, Bulgarien og Ungarn – med 25.000 mand fra 20 NATO-lande.
Ved den kolde krigs afslutning, da Warszawa-pagten opløstes, lovede Vesten Rusland, at Nato ikke ville udvide mod øst. NATO har udvidet mod øst.
Og skal vi lige huske på at: NATOs militærudgifter er på 915 mia. dollars, mens Ruslands er på 48 mia. dollars.

Mens vi blev forbigået en tildeling af andre statslige arbejdspladser, jublede bornholmske politikere fra mange sider over 100 mulige, militære arbejdspladser i kølvandet på det nye forsvarsforlig.
Digteren Carl Scharnberg sagde: Hvor stor en krig skal der til for at afskaffe arbejdsløsheden?

Det må jo også stå klart for de fleste borgere i vort land, at med evige skattelettelser til de bedre stillede, og et amputeret skattevæsen, der taber mia. af kroner på grund af besparelser, afgiftslettelser, milliardgæld, der ikke inddrives osv., vil der kun være et sted at hente pengene til øgede forsvarsudgifter.
Pengene hentes ved voldsomme nedskæringer på mange af vores velfærdsområder, som i forvejen er hårdt ramt: Ældreområdet, skoleområdet, sundhedsområdet, miljø- og naturområdet.
At folketinget sender nedskæringerne videre til kommunerne og regionerne, påtvinger kommunalpolitikerne at udføre det beskidte arbejde.

Vi vil opfordre alle gode kræfter til at sadle om og stoppe oprustningen. Vi vil opfordre fagbevægelsen til at tage parti. Det er dens medlemmer, der kommer til at lide under de øgede udgifter og de øgede nedskæringer. Vi vil opfordre de danske vælgere til at sige fra ved kommende folketingsvalg.

Enhedslisten Bornholm