Rosa Lund taler ved grundlovsmødet i Gudhjem 5. juni

Rosa Lund har takket ja til at komme og holde tale for os i Holkadalen ved vores Grundlovsmøde 2018.

Vi glæder os og kan konstatere at Enhedslisten Bornholm også gør det godt hvad angår at sætte kvinder på talerstolen.

Tidligere har også følgende Ø-kvinder talt:

Pernille Skipper
Maria Gjerding
Stine Brix