Offentligt møde om Enhedslistens klimaplan 2030 i Galleri Rasch torsdag 4. april kl. 19

EN SOCIALT RETFÆRDIG VEJ TIL DET GRØNNE SAMFUND

Øjvind Vilsholm (MF) fortæller om Enhedslistens klimaplan 2030.