Musik fremfor ødsel – nej til rådhus-projekt for 150 mio. kr.

Læserbrev i Tidende af Morten Riis, viceborgmester (Ø), Holkavej 6, Gudhjem

Alt imens BRK ansøger staten om 70 mio. i tilskud, galoperer kommunalbestyrelsens øvrige partier (alle undtagen Enhedslisten) stadig videre med et rådhus-projekt til 150 mio. Det store ubesvarede spørgsmål bliver sjældent stillet og endnu mindre besvaret: hvorfor overhovedet?

Der er allerede flere kommunale bygninger, indrettet til formålet – med mindre kontorer og lovlig udluftning. Og yderligere også flere tomme bygninger. Selv hvis der skulle kunne opnås en driftsbesparelse, hvis nogle af de fraflyttede lokaliteter blev solgt, ville det tage lang tid at indhente udgifterne – muligvis årtier. Men det kan ikke være den slags rationaler, der bevæger kommunalbestyrelsens øvrige partier. De type af beregninger er aldrig forelagt politikerne, ligesom de næppe er forespurgt eller foretaget.

Det seneste 1½ år med Corona-pandemien har derimod bevist, at det ikke er nødvendigt at befinde sig i samme bygning for at kunne mødes og samarbejde effektivt. De digitale møder rummer et stort og hidtil overset potentiale. Hvorfor bruge de mange millioner, som BRK jo i forvejen har svært ved at finde, på en stoleleg?

Det samme gælder i øvrigt planerne om sammenlægningen af kulturinstitutionerne (bl.a. biblioteket) i Rønne. Hvor er pengene til det?

Visse partier er i den ene sag tilhængere af samlingen af de administrative arbejdspladser og i den anden modstandere af flytningen af biblioteket, selvom de to er to sider af samme kabale. Rømningen af adressen på Pingels Allé er allerede indtænkt i rådhusplanen.

Fra Enhedslistens position vil vi ikke være med til dette hovedløse ødslen med borgernes penge. Der ville derimod være meget mere musik i at bruge evt. frie anlægsmidler, hvis de kan findes, på at elektrificere den kommunale buskørsel. Her ville pengene være givet ud på noget, der hurtigt ville reducere driftsudgiften, som ville gøre den kollektive transport mere attraktiv og reducere vores CO2-udledning.