Læserbrev som svar på Venstreforslag om udvidelse af slagtesvin til 600.000/år og 300 nye kystnære sommerhuse vedr.

600.000 svin på Bornholm og rigtig mange sommerhuse!

Andreas Ipsen (V) foreslår i seneste nummer af ‘Nyt fra Bornholms Landbrug’ at udvide øens svineproduktion fra nuværende ca. 500.000 til 600.000 årligt og udstykning af jord til byggeri af yderligere 300 sommerhuse.

Samtidig Foreslår Brian Kofod (V) ved seneste vælgermøde hos DN-Bornholm at neddrosle ambitionerne for udbygningen af sol og vindenergi og i stedet nå vores CO2-mål ved hjælp af skovrejsning og biomasse.
Målene vil kun kunne realiseres ved en yderligere, massiv inddragelse af Bornholms naturressourcer.
For svineproduktionens vedkommende vil målet om yderlige produktion kun kunne nås ved en voldsom ekspansion – læs jord, kapital og ressource-tilførsel, eller øget effektivisering, dvs. flere grise hurtigere gennem produktionsprocessen, med de lidelser og belastninger det medfører for dyr, natur og mennesker.
Ambitionerne om øget sommerhusbyggeri og biomasseproduktion vil kræve inddragelse af både landbrugsjord som natur, formentlig i de mest attraktive områder og dermed udsatte arealer af øen.
Det siger næsten sig selv, at de to kandidaters forslag er indbyrdes modstridende og uantagelige.
Bornholm kan ikke bære en yderligere udviddelse af husdyrproduktionen=slagtesvin. I forvejen lægger landbruget beslag på 35.000 ha af øens areal. Bornholm har i forvejen den højeste dyretæthed per indbygger i Danmark. Og hvordan skal et erhverv som i forvejen er dybt belastet af gæld og lav rentabilitet kunne finansiere denne udviddelse?
Hvor skal fodderet, gødning og energi komme fra – og hvor skal affaldstofferne=gyllen hældes hen?
På en række offentlige møder den sidste tid er det klart kommet til udtryk, at en bred del af befolkningen ønsker sig en anden form for naturforvaltning og fødevareproduktion. En bedre, mere mangfoldig og vildere natur og et mere skånsomt og ikke forurenende, bæredygtigt landbrug.
Ville de herrer Venstrekandidater dog blot tage bestik af dette opbrud, så kunne vi måske begynde at diskutere hvordan vi nærmer os målet om et samfund og et erhverv i økologisk, økonomisk og social balance.

Mikael Benzon
Energi og miljøgruppen
Enhedslisten
Bornholm