Læserbrev fra medlem om udsendelse af sparekatalog i høring

Vådservietter, skattelettelser og hykleri

Dansk Folkeparti og Venstre har et kæmpe forklaringsproblem i denne tid, hvor kommunerne landet over, deriblandt BRK, er nødsaget til at udarbejde spareforslag, der ligger under al værdighed og anstændighed i et velfærdssamfund.,

Der må ikke herske tvivl om, at det er helt uværdigt, hvis vore ældre skal udsættes for det helt urimelige forslag om hygiejne, som aktuelt drøftes på Bornholm.

Hver gang de borgerlige politikere gennemtrumfer skatte- og afgiftslettelser og effektiviseringer inden for det offentlige og udstikker rammer for kommunens økonomiske loft og råderum, resulterer det bl.a. i det kommunale sparekatalog med “vådservietter” og uacceptabelt længe mellem bad til vore ældre medborgere, der ikke længere magter deres eget hygiejnebehov.

Det er klart selv for en blind, at det selvfølgelig har stygge omkostninger.

Nu ser vi så repræsentanter for selvsamme borgerlige partier, der gang på gang i Folketinget vedtager skatte- og afgiftslettelser og rammer for kommunernes ageren, hyle op, når resultatet af deres politik når ud til landets kommuner.

Det ville have klædt dem at rette skytset mod deres egne partier og ministre, når de evindelige skattelettelser mv. blev behandlet i Folketinget.

Det har hele tiden stået klart, hvad resultaterne af beslutningerne ville medføre: Forringet velfærd for samfundets svage.

Når DF og Venstre prioriterer skattelettelser frem for velfærd i deres landspolitik, er det uskønt at se deres lokale repræsentanter fralægger sig ansvaret.

Det gælder Erik A. Larsen

Det gælder Birger Rasmussen

Det gælder Sabina Lyngberg

Det gælder Linda Persson Kofoed

Det er virkeligheden lige nu på Bornholm.

Det er bare så sørgeligt og ynkeligt.

Tue Pors

Rønne