Kommuner og regioner skal have deres egen bank

Af Morten Riis, viceborgmester (Ø) og Rune Lund, MF, finansordfører (Ø)

I kølvandet på historierne om at storbanker gang på gang overtræder hvidvasklovgivningen, medvirker til skatteunddragelse og bruger ufine forretningsmetoder har mange kommuner forsøgt at skifte bankforbindelse. Også her på Bornholm. Men problemet var og er bare, at de skandaleombruste storbanker reelt har monopol på at være kommunernes bankforbindelse. 82% af alle landets kommuner er kunder hos Danske Bank eller Nordea. Med Jyske Bank, Sydbank og SparNord er vi oppe på 92%. De mindre banker mangler simpelthen kapacitet til at byde på og klare opgaven – hvilket forklarer storbankernes monopol.

Det er indlysende, at der er brug for et offentligt bankalternativ for kommuner og regioner. Både for at sikre, at borgernes penge administreres på en etisk forsvarlig måde, men også for at kunne være en modvægt til storbankernes monopolagtige status. For man kan med rette spørge, om storbankerne løser opgaven til den rette pris.

Enhedslisten har i Folketinget tidligere stillet forslag om en offentlig bank, og nu ønsker vi at rejse debatten igen. Kommunekredit, der er ejet af kommunerne og regionerne, yder allerede i dag lån til kommuner og regioner til en lav rente. Kommunekredit er derfor et godt udgangspunkt for udviklingen af egen bankforbindelse til at klare det offentliges behov for ind- og udbetalinger m.m.

Men foruden en offentlig bankforbindelse til betjening af kommuner og regioner er der også behov for en offentlig udviklingsbank. Kommunekredit kunne også her være et udgangspunkt. En offentlig udviklingsbanks formål skal fx være at understøtte udviklingen i landområder, i form af tilbud om långivning ved køb af en bolig eller ved at kunne tilvejebringe finansiering til opstart af virksomheder.