Kommunalpolitik

Kommunalpolitik

Enhedslisten Bornholm har 2 pladser i kommunalbestyrelsen og er repræsenteret i 4 kommunale udvalg plus en række råd og bestyrelser.

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i de kommunale baggrundsgrupper op til møderne i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg. Derudover lægges de store linier på de månedlige medlemsmøder, samt på generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed.

Enhedslisten Bornholm fik 1538 stemmer ved kommunalvalget i 2017, hvilket svarer til 6,2 % af stemmerne.

Morten Riis er formand for Børne- og Skoleudvalget, medlem af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, og er fra 1. august 2019 viceborgmester.

Niclas Fick er medlem af Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Natur- og Miljøudvalget.

Valgbrochure 2017 (PDF)