Laura Kofod

Grøn energi skal være vores allesammens

Af Laura Kofod, folketingskandidat for Enhedslisten

Vi står midt i en buldrende energikrise – I Danmark og hele Europa går vi en kold vinter i møde. På
trods af det har Venstre startet valgkampen med at foreslå at privatisere det delvist statsligt ejede
energiselskab Ørsted.

Det er den helt forkerte vej at gå. Ørsted er i den grad en del af vores kritiske infrastruktur. Vores
fælles energiselskaber giver os, nationalt og lokalt, mulighed for at sætte retning for den grønne
omstilling og sikre os borgere adgang til den el og varme vi har brug for.

Fordelen ved offentligt og forbrugerejet energi er klar. Det ses tydeligt i seneste uges udmeldinger
fra BEOF: Når selskabet tjener penge pga. stigende priser – så kan gevinsten komme tilbage til
forbrugerne. I fremtidssikring af produktionen, der kan holde priserne i ro på den lange bane eller i
form af kontante besparelser.

Det kan BEOF gøre fordi der ikke skal udbetales udbytte til udefrakommende aktionærer. Ejerne er
nemlig kommunen. Den erfaring skal vi have med os, når vi i de kommende år gør os fri af fossile
brændstoffer og udbygger den vedvarende energi.

Debatindlægget er bragt i Bornholms Tidende mandag d. 10. oktober.