Enhedslistens kandidater

Laura Kofod og Morten Riis er Enhedslistens kandidater til folketingsvalget. 

Laura Kofod

Laura stiller op for at bekæmpe fattigdom, ulighed og klimaforandringer.

 • Løft lige lønnen
  På Bornholm og i resten af landet er det umuligt at rekruttere medarbejdere til velfærdsområderne. Derfor er vi nødt til at løfte lønnen i de kvindedominerede fag. Enhedslisten kæmper for, at Folketinget afsætter 5 mia. i en pulje til ligeløn.
 • Beskyt flygtninge
  Bornholm har de seneste år gået foran og budt flygtninge velkommen. Danmark skal leve op til sit internationale og medmenneskelige ansvar. Ingen flygtninge skal sendes tilbage til usikre forhold, og det skal være meget lettere at få permanent ophold og statsborgerskab.
 • Lighed i sundhed og 10-årsplan for psykiatrien
  Psykiatrien skal ligestilles med resten af sundhedsvæsnet og løftes, så alle med psykiske lidelser kan regne med en god behandling. Der skal være lige adgang til sundhedsydelser i hele landet, og de skal være fri for profit. Enhedslisten kæmper for at gøre tandlæge gratis.

Laura er 34 år, bor i Rønne og uddannet i statskundskab på Københavns Universitet. Til daglig arbejder hun med socialpolitik og medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm siden årskiftet.
Følg med på facebook. Spørgsmål? Skriv til Laura på [email protected]

Morten Riis

Morten stiller op, fordi han brænder for at udvikle Danmark i en bæredygtig retning, hvor vi kraftigt reducerer udledningen af klimagasser, tager varer om vores børn og udsatte familier.

 • Fremtiden er grøn
  Vi er nødt til at gøre vores yderste for at fremme den grønne omstilling: mere grøn strøm – og så mange processer som muligt omlagt til strøm. Den kollektive transport skal omstilles – dvs. bedre regularitet, lavere priser og udledningsfrie drivmidler. Naturen skal fylde mere. Landbruget optager 2/3 af vores areal – det er for meget. Det er dårligt for klimaregnskabet og dårligt for naturen.
 • Bedre økonomi til kommunal velfærd
  Der skal være bedre hjælp til børn i mistrivsel, socialt udsatte og ældre. Kommunerne presses af alt for snævre økonomiske rammer, og Bornholm rammes hårdt af den nye udligningsreform. Enhedslisten arbejder for fair udligning mellem kommunerne, der kan sikre grundlaget for velfærd.
 • Børnene først
  De seneste mange år har Morten Riis været en drivkraft i at løfte børneområdet på Bornholm. Der er indført minimumsnormeringer og indgået samarbejdsaftale med lærerne. Men der er stadig meget at gøre. På Bornholm og i hele landet har mange børn og familier brug for en tidlig indsats og mere støtte og vejledning. Kvaliteten skal løftes i dagtilbud gennem bedre normeringer, mere uddannet personale og mere tværfaglig indsats. I skolen er to-lærerordninger og færre børn i klassen vejen frem.

Morten er 45 år, bor i Gudhjem med sin kone og sine tre børn. Han er uddannet idehistoriker på Aarhus Universitet og tømrer på Bornholm. Siden 2013 har han været medlem af kommunalbestyrelsen og siden 2019 viceborgmester.
Følg med på facebook. Spørgsmål? Skriv til Morten på [email protected]