Enhedslistens budgetforslag 2019

Det har været afgørende for Enhedslisten Bornholm ikke at gennemføre yderligere servicemæssige forringelser, end dem der grundet økonomiske trange tider og politiske dagsordener fra skifter regeringer, allerede omend uden Enhedslistens opbakning er gennemført.

Ikke desto mindre tillader det udarbejdede sparekatalog dog realiseringen af en del besparelser, uden at det har servicemæssige konsekvenser.

Det har været afgørende for Enhedslisten at levere et budget i balance, såvel økonomisk som menneskeligt, hvorfor en del tiltag synes uomgængelige.

Først og fremmest er der på såvel Psykiatri og handicap som Børn og Familie nogle budgetudfordringer, som vi mener vi en bloc er nødt til at håndtere i budgetprocessen.

Dernæst er det evident, ligesom der også er bred politisk forståelse for, at vi er nødt til at investere i børneområdet.
Det gælder såvel i småbørnsområdet, hvor Enhedslisten har indregnet medfinansiering af det mangeårige projekt om ‘de små børns Bornholm’, som i Folkeskolen, hvor vi ønsker at rulle en to-lærerordning ud og prioritere elevtrivslen ved et tiltag imod mobning og diskrimination.

På det grønne område har vi medtaget nogle økonomisk overskuelige, men ikke desto mindre vigtige forslag om opstart af bycykler i Rønne, reperationscaféer i øens fire største byer, skærpet miljøtilsyn med landbrug og virksomheder og opstart af grøn indkøbspolitik.

Bedre velfærd og fornuftige miljømæssige tiltag kommer imidlertid ikke uden, at der også kommer lidt flere penge i kassen. Derfor foreslå Enhedslisten en skattestigning på 0,5 procentpoint samt en forøgning af grundskyldspromillen til 34.

Morten Riis