Laura Kofod

Enhedslisten vil omfordele til klima og velfærd

Af Laura Kofod, folketingskandidat for Enhedslisten

Et rigt liv handler om meget mere end store formuer og tårnhøje lønninger. Derfor er vi i Enhedslisten ikke i tvivl; vi prioriterer altid klima og natur, sundhed og trivsel for alle mennesker.

Hvis vi vil, så kan vi nå vores klimamålsætninger og mere til. Vi kan omlægge landbruget, skabe plads til nye levesteder for dyr og planter og fremtidssikre vores rene drikkevand. Vi kan fremme grøn kollektiv transport. Så man også i landområderne kan regne med at busserne køre regelmæssigt (på el) og gøre det så billigt, at langt flere får frihed til at transportere sig lokalt og på tværs af landet.

Hvis vi vil, så kan vi skabe lighed i sundhed, sikre at alle får hjælp og at dem der har størst behov kommer forrest behandlingskøen. Vi kan fjerne brugerbetaling og gøre tandlæge, psykolog og receptpligtig medicin gratis. Vi kan ligestille psykiske lidelser med fysiske og lave de nødvendige investeringer i en 10årsplan for psykiatrien.

Hvis vi vil, så kan vi vende mistrivsel til trivsel for vores børn og unge. Vi kan få kortere skoledage og færre elever i klasserne, så der er plads til den enkelte, til fritidsfællesskaber og vi kan sikre gode specialtilbud for dem, der har brug for det. Vi kan udrydde børnefattigdom (også for voksne) og sikre at ingen behøver frygte at måtte gå fra hus og hjem på grund af inflationskrisen.

Det er ikke vild utopi. Det er ting, der kan lade sig gøre og i Enhedslisten har vi fremlagt konkrete forslag til, hvordan det kan blive virkelighed.

I løbet af valgkampen har jeg siddet i paneldebatter, hvor mange vil gøre meget godt på de her områder. Nogle gange kan man næsten komme i tvivl om partierne er ens. Virkeligheden er bare at det er langt fra tilfældet.

I Folketinget stemmer de borgerlige partier imod at udvide velfærden med gratis tandlæge til flere. Regeringen og de blå bruger milliarder på nye motorveje, der vil modvirke arbejdet for den grønne omstilling. Samtidig holder et stort flertal kommunerne i en økonomisk spændetrøje med budgetlov og alt for stram økonomi, der betyder at kommunerne har svært ved at levere den velfærd til børn, gamle, mennesker med handicap og psykiske lidelser, som alle os der er afhængig af velfærdsydelser eller pårørende til dem der er kan se er fuldstændigt afgørende.

Derfor er der brug for en langt stærkere grøn og rød stemme i Folketinget. I Enhedslisten er vi klar til at omfordele fra dem der har meget til dem der har lidt. Vi synes velfærd er vigtigere end stigende indkomster og vi er klar til at beskatte store formuer, så vi kan give kommunerne mange flere penge til at skabe bedre velfærd. Vi tør være konsekvente om at lade forurenerne betale regningen for den grønne omstilling, samtidig med at vi skaber sikkerhed og nye jobs til de mennesker, hvis levebrød er en del af omstillingen.