Enhedslisten indgår forlig om budget for 2023

Fredag aften d. 2. september indgik Enhedslisten forlig om kommunalt budget for 2023 sammen med Venstre og Socialdemokratiet. Forliget fastholder bl.a. minimumsnormeringer og investerer i grøn omstilling.

Udgangspunktet for forhandlingerne var en utroligt dårlig økonomisk situation, med en ubalance på ca. 175mio kr. En del, 40mio, var kommunalbestyrelsen på forhånd enige om at finansiere med kassetræk, og tirsdag d. 30.8 blev Bornholm tilkendt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 82mio. Det betød dog at kommunen stadig manglede  over 50mio., da budgetforhandlinger startede d. 1. september.

Med budgettet sætter vi en klar rød-grøn retning for Bornholm. Vi skaffer nye indtægter med parkerings- og trafikregulering, tilflytterboliger og flådestyring. Vi investere i flere pladser i ungehuset, så vi fremover skal anbringe færre unge udenøs og vi afsætter penge til ferieaktiviteter for børn. Vi friholder stort set børne- og kulturområdet og minimere besparelser på ældreområdet.

Med budgettet sættes, der penge af til nødvendige investeringer i grøn kollektiv trafik. Gamle udslidte diesel-busser skal udskiftes med el-busser og BAT skal have en bestyrelse, der kan følge og sikre udvikling af den kollektive transport på Bornholm.

Opgaver indenfor fx renovation og vinduespudsning hjemtages og kommunens gode arbejde med biodiversitet fortsættes.

Der er også nogle ting, vi er rigtigt ærgerlige over kom med i budgettet. Åbningstiderne i daginstitutioner bliver afkortet med en time, flere puljer til aktiviteter på ældreområdet beskæres og på trods af at vi arbejdede på det til det sidste, så lykkedes det ikke at friholde botilbudsområdet for besparelser (selvom de er blevet væsentligt mindre, end hvad de øvrige partier havde som udgangspunkt).

Samlet set mener vi, at det budget vi har landet sammen med V og S er det bedst mulige i den meget vanskelige økonomiske situation Bornholm er i. Vi havde gerne set et bredere forlig, desværre valgte borgmesteren at suspendere forhandlingerne og tage hjem på trods af flere forsøg på at få ham tilbage til forhandlingsbordet.

I Enhedslisten er vores prioritet altid velfærden og den grønne omstilling. Vi samarbejder med alle dem som vil være med til at styrke vores fællesskaber, bekæmpe ulighed og kæmpe mod klimaforandringer. Det er baggrunden for at vi er med i budgetforliget og for alt vores arbejde i øvrigt.

Forligstekst og budget kan ses her:

AVØ Budgetforligstekst 2023
Resultatopgørelse AVØ2023
BudgetforligAVØ 2023