Enhedslisten Bornholm sætter nyt hold

Pressemeddelelse sendt til bornholmske medier onsdag d. 8. marts

Enhedslisten på Bornholm afholdte sin årlige generalforsamling 25. februar, og nu har partiets nyvalgte bestyrelse også konstituere sig. Den nye bestyrelse består af Laura Kofod (kontaktperson), Niclas Fick (sekretær), Naja Maria Vainø, Jesper Gredsted, Morten Riis, Erik Nielsen (kassere) og Stig Westermann.

Generalforsamlingen, der blev afholdt i Østerlars Multihus, besluttede også at melde sig ind i og støtte op om initiativet, Bornholms Havvind. Ifølge Enhedslisten har Bornholms Havvind som et folkeejet initiativ et stort potentiale for at samle hele Bornholm om at tage et vigtigt, fælles skridt på vejen til grøn omstilling.

Det blev også besluttet at støtte andre organisationer, der ifølge Enhedslisten løfter et stort og vigtigt socialt arbejde, nemlig Stop Madspild i henh. Rønne og Nexø, som hver modtager 1.000,- kr. fra partiet som et lille bidrag til deres store arbejde.

Den årlige generalforsamling var også anledning til at se tilbage på et politisk år, hvor Ruslands krig mod Ukraine har domineret og rystet den internationale scene og den nationale politiske virkelighed.
”Efter en lang folketingsvalgkamp står vi også tilbage med en flertalsregering, der fra start har vist sig at tage klart parti i klassekampen med skattelettelser til de rige, samtidig med at den har frataget almindelige lønmodtagere en fridag”, lød det fra Laura Kofod, der sammen med Frida Kristensen, blev valgt som partiets lokale folketingskandidater.

De lokale forhold blev naturligvis også vendt, og diskussionen kredsede meget naturligt om den svære start, som arbejdet i den nye kommunalbestyrelse har budt på. ”Konstitueringen var dårlig nok en måned gammel, da DF undsagde et af det centrale ting, vi ellers var blevet samlet på baggrund af, nemlig afvisningen af at bygge ét samlet rådhus”, lød det i Morten Riis’ beretning, der nævnte flere andre udfordringer i konstitueringen, inden snakken kom til budgetforhandlingerne for 2023. ”Forholdene taget i betragtning landede budgettet ret godt. Vi havde gerne haft flere med – også gerne borgmesteren, som såvel Venstre som vi forsøgte at trække tilbage til forhandlingsbordet. Desværre uden succes, for de politiske uenigheder var kun i ringe grad med borgmesteren”, afsluttede partiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen.