Enhedslisten Bornholm har afholdt generalforsamling 2017

Enhedslisten Bornholm har afholdt generalforsamling i Kærnehuset i Allinge
I bestyrelsens årsberetning fremhævede partiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Morten Riis det budgetforlig, som partiet i september sidste år lykkedes at lande sammen med Socialdemokraterne, de Radikale og Kristendemokraterne. Det indeholdt ifølge Riis en række gode tiltag, såsom midler til at fortsætte arbejdet med udsatte unge i det såkaldt gule team, en nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time om ugen, en styrkelse af integrationsindsatsen, hjemtagelse af rengøringen i de kommunale bygninger, El-biler tilbage i den kommunale bilpark, kontrol af sociale klausuler og kædeansvar, 12 millioner til energirenovering, krav om økologisk drift ved forpagtning af kommunal jord, etablering af en ikke-religiøs gravplads, midler til mekanisk bekæmpelse af rynket rose, udvidelse af skoleelevernes mulighed for at erhverve sig et buskort, en sikring af den specialpædagogiske institution Mælkebøtten og meget mere.

Enhedslisten valgte også sine spidskandidater til det kommende kommunalvalg. Partiet opstiller med partiliste og de valgte blev i prioriteret rækkefølge:
1. Morten Riis, 40 år, bosat i Gudhjem, tømrerlærling
2. Niclas Fick, 43, år, bosat udenfor Åkirkeby, skoleleder
3. Kasper Mosekjær, 37 år, bosat i Gudhjem, efterskolelærer
4. Bo Haxthausen, 60 år, bosat udenfor Klemensker, buschauffør

Enhedslistens bestyrelsen er glade for, at nye folk har lyst til at prøve kræfter med det kommunalpolitiske arbejde og håber på gennem et bredt valgteknisk forbund, at sikre sig så mange mandater for sin politik, som det nu er muligt.
Efter at et meget snævert flertal tidligere i indeværende periode valgte at reducere det samlede antal pladser i kommunalbestyrelsen fra 27 til 23, er spærregrænsen hævet markant.
“Vi håber på – i forlængelse af takterne fra de seneste budgetforhandlinger, at vi kan få et godt samarbejde med socialdemokratiet og trække dem og Bornholm i en mere solidarisk, social og miljø- og klimabevidst retning”, udtaler Morten Riis.

På bestyrelsens vegne

Mvh

Morten Riis