En stærk Enhedsliste(n) Bornholm ser fremad mod vigtige arbejdsopgaver og nye mål!

Lørdag den 24/2 blev der afholdt generalforsamling i Enhedslisten Bornholm.

Et bredt udsnit at partiafdelingens medlemmer var mødt frem til både fejring af et godt udgangspunkt for fremtiden og et styrket fællesskab.

Bestyrelsens beretning var denne gang delt op i to dele.

En organisatorisk del, som Niclas Fick varetog og en politisk del fremført af Morten Riis.

At fællesskabet er stærkt og bygget på engagement stod klart efter 2 timer og 33 minutters grundig debat af henholdsvis beretning og indsats-/handlingsplan for det kommende år.

Enhedslisten Bornholm ser meget positivt på konstitueringssamarbejdet og er et meget ambitøst parti i forhold til de mange, mange politiske opgaver, der skal findes løsninger på.

En stor bekymring er dog, at Danmarks nuværende regering fører en økonomisk politik, der ikke gør det muligt at løfte de mange velfærdsopgaver, der er i kommunen på tilfredsstillende måde. “Vi har en borgerlig regering, der skaber kæmpe arbejdsmiljøproblemer for de offentlige ansatte og dårlig livskvalitet for fx. ældre og udsatte borgere – samt deres familier og øvrige pårørende”. “Bornholms regionskommune har en befolkningssammensætning, hvor mange har behov for at få hjælp og støtte i hverdagen. Det gælder både børn, voksne og ældre. – Raske og syge med forskellige livsudfordringer”.
På generalforsamlingen blev der også vedtaget en resolution mod oprustning af det danske militær i stedet for sikring af elementær velfærd!

Enhedslisten har nu pladser i hele 4 udvalg og en række øvrige poster:

Økonomi-Erhverv- og Planudvalg, Morten Riis.

Natur- og Miljøudvalget, Niclas Fick.

Social- og Sundhedsudvalget, Niclas Fick.

Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis – formand.

Valgt til bestyrelsen blev:

Mads Kissow
Ia Klindt
Klaus Hermansen
Erik Nielsen
Finn Jørgensen
Mikael Benzon
Morten Riis
Niclas Fick

Suppleanter:
Tue Pors
Laura Borne

Kandidater til Folketinget:
Morten Riis
Niclas Fick

Delegerede til årsmøde 2018: Mikael Benzon, Jens Lund og Niclas Fick.

Valg til baggrundsgrupper.

Om baggrundsgrupperne:
Generalforsamlingen vælger hvert år 3 medlemmer til baggrundsgrupper – såvel til kommunalbestyrelsen som til de respektive udvalg.
Baggrundsgruppen konfererer forud for hvert henholdsvist kommunalbestyrelsesmøde og udvalgsmøde, men fastlægger ellers selv sin forretningsorden og mødeform.
Alle medlemmer af Enhedslisten Bornholm kan deltage i møderne i baggrundsgrupperne.”Formålet med baggrundsgrupperne er at fungere som platform, hvor politiske spørgsmål kan afklares gennem dialog med engagerede kammerater. Med ændringsforslaget udvider vi baggrundsgrupperne til i praksis også at omfatte udvalgsarbejdet, ligesom vi forpligtiger de udpegede medlemmer på at deltage aktivt for et år ad gangen.

KB: Kommunalbestyrelsen – Tovholder Morten

ØEP: Økonomi-Erhvervs- og Planudvalg – Tovholder Morten

N&M: Natur og Miljøudvalget – Tovholder Niclas

BSU: Børne- og Skoleudvalget – Tovholder Morten

S&S: Social og Sundhedsudvalget – Tovholder Niclas

Revisor: Hanne Høst

Hovedstadens repræsentantskab: Niclas Fick

Dagens politiske indsats blev afsluttet med en festlig fællesspisning – og efterfølgende fælles oprydning – naturligvis.

Enhedslisten Bornholm – Sammen kan vi mere!

På vegne af bestyrelsen

Niclas Fick

 

Nedenfor ses de øvrige poster, som Enhedslisten Bornholm varetager i denne valgperiode:

 

Bornholms Energi og Forsyning (fra generalforsamling 2018 – generalforsamling 2022) Mikael Benzon

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen (1. maj 2014 – 30. april 2018)  Laura Borne.

Byggeudvalg læringsmiljøer i skolerne; Hans Rømer Skolen, Svartingedal, Kongeskærskolen og Paradisbakkeskolen fase III – Udpeget af Natur- og Miljøudvalget:
Niclas Fick

Byggeudvalg Søndermarkskolen, Udpeget af Børn- og Skoleudvalget: Morten Riis

Fælles bestyrelse for ungdomsskolen og 10. klassecenter: Peter Andersen

Grundlisteudvalget: Niclas Fick

Grønt Dialogforum, Udpeget af Natur- og Miljøudvalget: Niclas Fick

Observatør i Naturrådet: Niclas Fick

Hegnsynet: Klaus Hermansen. Suppleant Mikael Benzon.

Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde): Morten Riis, Suppleant Niclas Fick.
Niclas deltager 7-9/3-2018, hvor Morten er i Colombia.

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm: Niclas Fick

Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed: Morten Riis. Suppleant Niclas Fick.

Kulturskolen, bestyrelsen: Morten Riis

Bestyrelsen, Musikhuzet Bornholm: Niclas Fick

Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger: Suppleant Morten Riis.

Valgbestyrelse, kommunale valg: Suppleant Morten Riis.

—————————————————————————————

Enhedslisten Bornholm –

Bliv medlem – Sammen kan vi mere!