Årsdale havn

Bornholm har brug for helårsboliger

Af Helle Munk Ravnborg og Laura Kofod, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Krav om bopælspligt skal sikre levende byer og give plads til flere bornholmere.

Bornholm er en dejlig ø at bo på; naturen er uovertruffen, og stærke lokalsamfund og foreningsliv danner rammen om fællesskaber. Desværre oplever flere mindre lokalsamfund, at det sidste er truet, fordi stadig færre har deres hverdagsliv i de mindre byer i takt med, at helårsboliger bliver solgt til fleksboliger. Det rammer skævt i lokalsamfundene. Særligt i kystbyerne går udviklingen stærkt. Dagligvarebutikker lukker, huspriserne stiger så meget, at kun folk med høje indtægter ovrefra har råd til at købe, og byerne bliver tømt for liv om vinteren. I Listed har 26 procent af helårsboligerne fleksstatus og står ubeboede store dele af året, i Aarsdale er tallet 42 procent og i Sandvig hele 59 procent – trods nærhed til skole og indkøbsmuligheder. Det, kan vi godt forstå, giver anledning til bekymring blandt de borgere, der er tilbage.

Det er trist at se byer udvikle sig til spøgelsesbyer, og det virker helt absurd, at gode helårsboliger bliver til sommerhuse, når Bornholm mangler boliger. For altimens antallet af helårsbeboede boliger er faldet de seneste 10 år, er antallet af boliger uden cpr-tilmelding steget med 684 boliger. Årsagen er klar: i 2013 blev reglerne for bopælspligt ændret, så det blev muligt at benytte boliger uden for byskiltene i otte byer som fleksboliger. Og det til trods for, at det jo på mange måder spænder ben for det fælles politiske mål, som har været gældende både for den forrige og for denne kommunalbestyrelse, nemlig at vi skal være flere bornholmere.

I kommunalvalgkampen var udvidelse af bopælspligten et stort tema, og siden har borgere fra flere byer utålmodigt efterspurgt handling fra politikerne. Den utålmodighed deler vi i Enhedslisten, og vi kan derfor heller ikke vente længere. Derfor vil vi fremsætte et medlemsforslag i kommunalbestyrelsen, som har til hensigt at tilrettelægge en proces for udvidelse af bopælspligten til flere byer end de nuværende otte. Vi er langt fra den eneste kommune, der går med de tanker. Også på Rømø i Tønder Kommune og i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune, er man lige nu i færd med at tage skridt til at indføre bopælspligt for at sikre lokalsamfundene og gode rammer for fremtidig udvikling.

Samtidig med at vi naturligvis skal fastholde bopælspligten i de byer, hvor den gælder i dag, vil vi i Enhedslisten foreslå, at de byer, der har en dagligvarebutik og ikke allerede er omfattet af bopælspligt, tager stilling til, om bopælspligten skal udvides til at gælde deres by, således at der ikke udstedes nye fleksboligtilladelser i disse byer. Vi foreslår, at debatten tages i en proces, som kommunens folk hjælper med at tilrettelægge, og at også byer, hvor borgere selv ønsker at sætte emnet til debat, inddrages i den proces, så den kan danne udgangspunkt for beslutning om udvidelse af bopælspligten. Siden bopælspligten blev ophævet for ti år siden, er forholdene på vores ø markant forandrede, Bornholm er blevet populært, og skal vi sikre, at der fortsat er liv og indkøbsmuligheder i vores byer, også om vinteren, er det nu vi skal handle. Derfor håber vi, at såvel borgere og fleksboligejere som resten af kommunalbestyrelsen vil være med til en fornyet debat om fremtidens bosætning på Bornholm.

Bragt i Bornholms Tidende tirsdag d. 3. januar 2023