Vores visioner om en bæredygtig og social retfærdig ø

Sigtelinjer for en grøn og solidarisk politik

Denne fane byder på nogle af de ideer og visioner som vi som afdelinge arbejder hen i mod for at dreje vores ø i en mere socialistisk og bæredygtig retning.

Den over overordnede målsætning.

Regeringen har gennemført en lang række såkaldte reformer, som har forringet vilkårene for arbejdsløse, syge, mennesker med handicap og studerende. Reformerne har øget den økonomiske ulighed i samfundet. 

Arbejdsløsheden har bidt sig fast blandt andet som følge af en alt for stram finanspolitik, som har sænket den økonomiske aktivitet og medført at tusindvis af offentligt ansatte har mistet deres arbejde.

Danskerne har følt sig svigtede og er skuffede over en regering, der har været mere optaget af at øge udbuddet af arbejdskraft end af at skabe arbejdspladser.

Den førte politik har desværre givet højre fløjen vind i sejlene, og hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil Lars Løkke om senest et år kunne sætte sig i statsministerstolen flankeret af Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl.

Det ville være en katastrofe for almindelige danskere, hvis højre fløjen kommer tilbage til magten med deres planer om nulvækst, markante skattelettelser til Overdanmark og privatisering af velfærden. Heldigvis kan regeringen stadig nå at vende udviklingen.

Tre landsdækkende sigtelinjer

1) Frem mod fuld beskæftigelse

Titusinder af danskere har mistet deres job i både den private og den offentlige sektor. Det er derfor en hovedopgave hurtigt at skabe job inden for både det offentlige og det private. Finanspolitikken skal lempes, og kommunerne skal have lov til at bruge de penge, de har. Jobrotation skal fremmes. Danmark skal igen blive et grønt foregangsland, hvor staten spiller en aktiv rolle i udviklingen af nye grønne industrier og teknologier.

2) Genopretning af velfærd og økonomisk lighed

Det danske velfærdssamfund med et stærkt socialt sikkerhedsnet og en høj grad af økonomisk lighed har været medvirkende til at skabe et af verdens rigeste og mest produktive samfund. Men velfærden er truet efter krisen, og efter at titusindvis af stillinger er blevet nedlagt. Samtidig er den økonomiske ulighed vokset som følge af regeringens aftaler med højre fløjen. Denne udvikling skal vendes. Velfærden skal genoprettes, og uligheden skal mindskes. Samtidig skal der satses massivt på et uddannelsesløft af befolkningen.

3) Grøn omstilling

En grøn omstilling er både en nødvendighed, hvis vi skal have en fremtid på planeten, men det er også en rigtig god mulighed for at styrke økonomien og skabe arbejdspladser. Danmark skal tage sin del af ansvaret for at nedbringe ressourceforbrug, miljø- og klimabelastning, og vi skal leve op til FN's anbefalinger. Samtidig skal danskerne sikres forbrugerprodukter uden skadelig kemi.

Vedrørende Enhedslistens politik i øvrigt se http://www.enhedslisten.dk/politik

 

BilagStørrelse
teltprogram.pdf78.16 kB