faglige rettigheder

Underbetalt arbejde på Bornholm

Ja, der findes parallelle verdener!
Morten Riis, KB-medlem for Enhedslisten, Holkavej 6, Gudhjem

På Bornholm foregår der i øjeblikket (i hvert fald) tre udvidelser af eksisterende svinefarme, hvor arbejdet udføres af østeuropæiske arbejdere. Disse skal - som alle andre tilrejsende - for min skyld være velkomne, men det er uomtvisteligt et problem, at disse arbejdere efter alt at dømme bliver betalt 8 € i timen.

Emneord: