Læserbrev: Bright Green Island, betyder både den lysende grønne ø, og den kloge grønne ø

Bright Green Island, betyder både den lysende grønne ø, og den kloge grønne ø, og den kloge grønne ø. Lad os være kloge og bruge den aktuelle fremgang til at omstille vores samfund i en retfærdig og bæredygtig retning.
Gennem kommunevalgets mange møder med af borgere og foreninger i sommeren og efteråret, har vi registreret et folkelig behov efter at tage den grønne dagsorden alvorlig.
BRK skal gribe denne folkevilje og arbejde aktivt for en borger-nær, grøn omstilling. En omstilling, som muliggør det gode liv, med et arbejdsliv i balance, erhverv, hvor der er styr på ressourceforbrug og et naturgrundlag som ikke forarmes.
BRK kan hjælpe det private erhvervsliv ved at sørge for gode rammer: hjælpe til med at uddanne og efteruddanne faglært arbejdskraft, sørge for gode rammer i form af infrastruktur og logistik.
Enhedslisten Bornholm har flere forslag til hvordan vi kan tage praktiske skridt imod en grøn omstilling af vores samfund - som også vil komme erhvervene til gode, og skaber nye arbejdspladser:
Lad os skabe en afsætning for lokale fødevareproducenter, der leverer økologisk madvarer til vores offentlige kantiner på plejehjem, i skoler og i børnehaver, ved at omlægge til 90% økologi, både i volumen og på prisen.
Enhedslisten Bornholm foreslår at BRK i samarbejde med BOFA iværksætter en genvindingspolitik i forhold til dagligvarebutikkerne, så deres store grønsagsspild bliver indsamlet, komposteret og sendt tilbage som næringsstof til landbrugene, navnlig til økologiske nicheproducenter.
Vi foreslår at vi etablerer en moderne, økologisk frilandsgartner uddannelse i tilknytning til Campus Bornholm. Hermed tilgodeses flere behov – tiltrækning af fremtidens lærlinge, som vil være den nye generation af nye bornholmske landmænd. Hermed kan vi bane vejen for en øget tilflytning.
Denne uddannelse vil koble sig naturligt til de øvrige fødevarer uddannelser på Campus, og spille sammen med udviklingen i madkultur, som sker på vores ø i disse år.
BRK kan hjælpe til med at løse et logistisk problem for øens grønsagsavlere, ved at etablere et pakke-, køle- og distributionscenter, som kan hjælpe med transport, afsætning og markedsføring – fortrinsvis på Bornholm, men også til kunder "ovre". Her kunne udtjente PostDanmark eller Coop faciliter i Rønne være kandidater.
BRK skal opmuntre til mere lokalt forbrug og afsætning. Vi skal understøtte en lokal cirkulær økonomi. Bornholm er kun 5% selvforsynende med fødevarer. Vi importerer størstedelen af den mad vi spiser. Vi skal udnytte den såkaldte "multiplikator effekt", hvor en lokal krone cirkulerer på øen, i stedet for at omsætningen og fortjenesten lægges ude for øen. BRK skal snarligt sætte en undersøgelse i gang der kan undersøge multiplikator effekten for vores lokale økonomi.
BRK skal opfordre CRT til at sætte fokus på et nyt turistsegment, som er interesseret i omstilling og bæredygtighed.
BRK og staten har støttet landbruget og følgeerhverve både gennem lempelig lovgivning og økonomisk støtte. For disse tjenesteydelser vil Enhedslisten gerne stille nogle modkrav: at landbruget lever op til sin egen målsætning om at fremme en alsidig, rig og robust natur.
Fremtiden for Danish Crowns slagteri er ingenlunde sikkert. Den nuværende aftale skal genforhandles om to år. Lad os allerede nu forberede os på et scenarie, hvor slagteriet vil stille os overfor nye krav og udfordringer.
I modsætning til andre partier ser vi ikke mulighed for en yderligere udvidelse af husdyrproduktionen. Det kan naturen simpelthen ikke rumme, og øens befolkning heller ikke. Landbruget sidder på 35000 ha af øens areal. Selv i gode år er der en lav forrentning, og erhvervet slæber rundt på en enorm gældsbyrde. Flere bedrifter er på randen af konkurs og strukturudviklingen peger ubønhørligt mod færre og færre fultidsbedrifter.
Enhedslisten ønsker at støtte en generel omstilling, bort fra denne aktuelle udvikling, og opdelingen af nødlidende bedrifter til mindre, alsidige brug med fokus på vegetabilsk produktion.
Der er økonomisk fremgang på Bornholm, efter flere år hvor det så rigtig sort ud. Enhedslisten mener at vi skal bruge denne gode tid investere i en grøn, bæredygtig fremtid, som ikke efterlader en regning, og et overtræksgebyr hos vores efterkommere.
Vi mener at vi sikrer denne fremtid, ved at velstanden og ressourcerne er bredt og ligeligt fordelt mellem samfundslagene og bredt over hele øen.