Enheslisten Bornholms Budgetforslag

Enhedslistens budgetforslag 2015

Det nærværende forslag til budget er fremkommet med udgangspunkt i det af administrationen udsendte sparekatalog, budgetseminaret afholdt d. 24. juni samt borgmesterens budgetforslag udsendt d. 4. august, 2014.

Alligevel er Enhedslistens forslag dog kendetegnet ved store afvigelser fra såvel kataloget som borgmesterens forslag.
Først og fremmest er forslaget i det store hele renset for serviceforringelser. Vi vil ikke være med til at forringe forholdene, men ser det som vores opgave i stedet at tilvejebringe forbedringer til fordel for kommunens borgere. Det er ikke gennem sparsommelighed og smalhals, vi skal klare os igennem, men gennem sammenhold og ved at tænke langt og nyt.

Indledningsvist skal vi sige, at vi ikke ønsker at øge kassebeholdningen til samme volumen, som borgmesteren gør. Vi skal naturligvis ikke under den af indenrigsministeriets fastsatte kritiske grænse på 1.000 kr. pr. borger, men det er vi heller ikke, og faktisk lægger vores budgetforslag også lidt penge til side.

Vi har dog omvendt heller ikke kastet os hovedkulds ud i en gaveregn, men nøje udvalgt nogle få væsentlige opprioriteringer:

- Da det er vores klare overbevisning, at vi er nødt til at gøre det mere attraktivt at være børnefamilie på Bornholm, foreslår vi med udgangspunkt i et administrativt målarbejde fra BSU-regi at igangsætte et forskningsprojekt i og udvikling af læringsmiljøer samt hæve taxametertildeling i småbørnsinstitutionerne med 2 pct.

- Vi ønsker at indkøbe ti nye busser til BAT af højeste miljøstandard

- Vi afsætter 10 mio. til energirenovering af den kommunale bygningsmasse

- Vi vil igangsætte initiativer til forbedring af arbejdsmiljø og reduktion af sygefraværet i BRK

- I stedet for at fjerne sommerblomsterne på vore torve, vil vi have kommunen til selv at producere dem i kommunale gartneranlæg

Indtægterne til disse investeringer og til en langsom stabilisering af kommunens økonomi skal findes ved en skattestigning på 0,6%, en minimal øgning af grundskyldspromille til 34 o/oo samt en begyndelse inddrivelse af dækningsafgift for erhvervs- samt Regions Hovedstadens ejendomme. Desuden går vi ud fra, at kommunens ansøgning om 40 mio. som vanskeligt stillet kommune bliver imødekommet med 12 mio.

Dette er nøgletallene i vores forslag, som vi hermed overgiver til det videre arbejde.

BilagStørrelse
Enhedslistens budgetforslag.pdf58.63 kB