Svineproduktionen


I forbindelse med redningen af det lukningstruede slagteri i foråret var en af redningsplankerne udvidelse af svineproduktionen. Der produceres pt. omkring en halv million svin på Bornholm og man ønsker at øge med 80.000.
Der ligger nu hos BRK 2 ansøgninger om udvidelser på hhv. ca. 12 000 og ca. 13 000, dvs. næsten en tredjedel af den forventede øgning. To meget store udvidelser.

Kampen for nærbutikken frem for discountbutikken

Discount i de større byer betyder butiksdød i de mindre
Med et faldende befolkningstal er det svært at se behovet for flere dagligvarebutikker.

Besøg på Vasagård

Onsdag den 17. sept. Var Enhedslisten på virksomhedsbesøg på Vasagård.
17 voksne og 8½ børn havde fundet vejen til en spændende eftermiddag.
Thomas fortalte meget engageret om sin lidt trælsomme vej til at blive økologisk grisebonde.
Vi hørte om den store forskel på at producere konventionelt og økologisk. Ganske spændende.
Vi gik en runde mellem foldene, og man kan jo fundere lidt over: Hvem kigger på hvem?
- Heldigvis er der altid nogen der gerne stiller op for fotografen.

Enhedslisten siger nej til forringelser

Enhedslisten Bornholm deltager som kommunalbestyrelsens eneste parti ikke i det netop indgåede budgetforlig for 2015.

Vi vil ikke lægge navn til en forbedring af kommunens kassebeholdning, der overordnet set er finansieret gennem serviceforringelser og ved, at folk på gulvet skal løbe hurtigere.

Vi har fremlagt finansierede alternativer og i budgetprocessen forsøgt at få så mange tidsler ud som muligt.

Men det foreliggende budgetforlig er et kludetæppe af forringelser, som i alt for mange henseender peger i den helt gale retning.

Enheslisten Bornholms Budgetforslag

Enhedslistens budgetforslag 2015

Det nærværende forslag til budget er fremkommet med udgangspunkt i det af administrationen udsendte sparekatalog, budgetseminaret afholdt d. 24. juni samt borgmesterens budgetforslag udsendt d. 4. august, 2014.

Budget forhandlingerne

Enhedslistens kommentarer til Borgmesterens budgetforslag for 2015

Først og fremmest er det jo positivt, at det administrative sparekrav her efter sommerferien ligger 14 mill. under det, der først blev meldt ud.
Og det er også positivt, at borgmesteren vil friholde de tidlige, forebyggende indsatser samt dele af ældreområdet. Men der er stadig rigtig mange tidsler i borgmesterens budgetforslag.

Emneord: