Foredrag med Keld Kjeld Hansen om landbrug og natur.

Kom til foredrag med Kjeld Hansen

se www.gylle.dk

Arrangementet er arrangeret af enhedslisten bornholm og danmarks naturfredningsforening.

LARME DEMO

Mod skolelukninger 

Torsdag den 26. februar skal kommunal bestyrelsen træffe en afgørelse om lukninger af flere af øens skoler. I den forbindelse vil vi gerne holde en larme demonstration for at sikre os, at politikerne for en gangs skyld høre os. Så mød op på Landemærket kl. 17.30. Denne demonstration er for hele øen.

Kom og vis at vi ikke vil finde os i at de lukker vores skoler i stilhed. 

man må meget gerne medbringe noget der kan larme...

Skolestruktur

Temperatur på en struktur

Den seneste uges tid har været ganske overrumplende som simpelt medlem af børne- og skoleudvalget. Først kom administrationen med en gennemregning af model E, der viste at økonomien slet ikke levede op til forventningerne. Så forsvandt Venstres opbakning til modellen, og så forduftede Socialdemokraternes ligeså. Disse rokader har betydet, at model C igen er blevet hentet frem, hvorfor jeg ud fra Enhedslistens perspektiv føler trang til at ridse op, hvorfor også denne model ikke vinder opbakning fra vores side.

Enhedslisten er ikke med i det nye færgeforlig som det eneste af folketingets partier.

Bornholm betaler prisen for forventede stigende oliepriser

På trods af aktuelt lave oliepriser er der i det foreliggende færgeforligsmateriale indregnet en olieprisstigning på 47 mill., og da man fra regeringens side ikke vil øge rammen for færgebetjeningen ud over de 208 mill. - ja så, kommer vi på Bornholm til at betale med serviceforringelser; nedlæggelse af IC Bornholm og reduktion i ekstrakapaciteten. Poul Anker bliver solgt og betjeningen af Bornholm overlades til to hurtigfærger og en Hammerodde-lignende godsfærge.

Underbetalt arbejde på Bornholm

Ja, der findes parallelle verdener!
Morten Riis, KB-medlem for Enhedslisten, Holkavej 6, Gudhjem

På Bornholm foregår der i øjeblikket (i hvert fald) tre udvidelser af eksisterende svinefarme, hvor arbejdet udføres af østeuropæiske arbejdere. Disse skal - som alle andre tilrejsende - for min skyld være velkomne, men det er uomtvisteligt et problem, at disse arbejdere efter alt at dømme bliver betalt 8 € i timen.

Emneord:

velfærd

Tidendes leder kritiserer tirsdag d. 25. november Enhedslisten for pr. automatik at foreslå, at kommunens kassebeholdning kan øges gennem en beskeden skattestigning, for således i højere grad at kunne løfte de kommunale opgaver over for øens borgere. Chefredaktørens modsvar må i så fald siges at lide af det samme, idet det lyder: sænk skatten, øg arbejdsudbuddet og forring velfærden.