Pressemeddelelse: Farvel KL?!


Farvel til KL?!

Det er meget bedrøveligt og utilfredsstillende, at store dele af arbejdsmarkedet nu står med udsigt til en større arbejdskonflikt med KL, som en af de optrappende parter – på det kommunale område.

Som kommunalbestyrelsesmedlem på Bornholm og dermed med-arbejdsgiver i Bornholms Regionskommunen kan jeg ikke acceptere, at KL ikke kan levere varen ' som fælles forhandler' for det kommunefællesskab KL, ønsker at være.

En stærk Enhedsliste(n) Bornholm ser fremad mod vigtige arbejdsopgaver og nye mål!

Lørdag den 24/2 blev der afholdt generalforsamling i Enhedslisten Bornholm.

Et bredt udsnit at partiafdelingens medlemmer var mødt frem til både fejring af et godt udgangspunkt for fremtiden og et styrket fællesskab.

Bestyrelsens beretning var denne gang delt op i to dele.

En organisatorisk del, som Niclas Fick varetog og en politisk del fremført af Morten Riis.

At fællesskabet er stærkt og bygget på engagement stod klart efter 2 timer og 33 minutters grundig debat af henholdsvis beretning og indsats-/handlingsplan for det kommende år.

Forberedelserne til årsmødet 2018 er i fuld gang. Enhedslisten er et ambitiøst parti og skal vedtage et nyt grønt (parti)program

På generalforsamlingen den 24/2 skal vi vælge delegerede til årsmødet.

Her kan du læse nærmere om forslaget til Enhedslsitens delprogram:

https://org.enhedslisten.dk/groent-delprogram

Lørdag den 10/2 deltager Enhedslisten Bornholm i

Seminar om netop 'Enhedslistens grønne program'.

 

/Niclas

 

 

 

Hvad mener Enhedslisten Bornholm om muligheden for besparelser på ældreområdet?

 

Hvad mener Enhedslisten Bornholm om muligheden for besparelser på ældreområdet?

Information fra Enhedslisten Bornholm vedr. beslutning i kommunalbestyrelsen om udarbejdelse af et sparekatalog.

I torsdag stemte Enhedslisten ja til et forslag om, at der udarbejdes et sparekatalog til evt. brug, hvis budgettet på Sundheds- og Socialområdet (SSO) ikke kan overholdes.

Hvorfor stemte Enhedslisten for forslaget om, at der udarbejdes et sparekatalog?

Vejen til bedre klimaregnskab går også gennem mindre forbrug og intelligent forbrug.

Vejen til bedre klimaregnskab går også gennem mindre forbrug og intelligent forbrug.

I debatten om Bornholms fremtidige energi-infrastruktur har det ikke skortet på fantasifulde forslag til den nye kommunalbestyrelse.

Mens nogle foreslår at opføre store moderne landvindmøller ved Rytterknægten, betvivler andre nytten af overhovedet at beskæftige sig med klimapolitik på kommunalt plan. Atter andre sætter spørgsmålstegn ved CO2-beregningerne og effektiviteten af eksisterende vind- og solteknologi.

Enhedslisten Bornholm sætter nyt fokus på Skoleområdet og Socialområdet og Natur & miljø de næste 4 år.

Efter en kommunal valgkamp båret på et stærkt fællesskab i Ø-Bornholm, så arbejder vi med konstitueringen af KB og de vigtige politiske projekter vi ønsker at sætte et særligt Ø-aftryk på de kommende 4 år i Brk - ‘En Ø for alle’.

Morten Riis skal lede børne og skoleområdet - en prioritering vi har arbejdet på gennem de seneste 2 år. Vi har mange ambitioner og vil arbejde hårdt for synlige resultater for børn, forældre og ansatte. Herudover har Morten også plads i Økonomi og planudvalget.