Enhedslisten Bornholm

Hvem er vi.
Vi er en relativ lille afdeling af Enhedslisten med ca. 80 medl. , men vi forsøger at holde fanen højt. Vi deltager i valghandlingerne såvel med kandidater som valgtilfordnede og vi plejer den aktivistiske side, hvorfor vi også jævnligt arrangerer demonstrationer, aktioner og inviterer til debatmøder, m.m..

Demokrati
Alle beslutninger træffes på medlemsmøder, der er åbne for alle medlemmer. Der er møde ca. en gang om måneden på onsdage. Derudover holdes der jævnligt offentlige møder som er åbne for alle. Afdelingen bestemmer suverænt alle lokale spørgsmål. Afdelingen vælger delegerede til Enhedslistens årsmøde, som fastlægger Enhedslistens politik på landsplan, vælger hovedbestyrelse og spidskandidater.

Afdelingen har ingen formand, men en bestyrelse, som står for at indkalde medlemsmøder. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling

Komunal bestyrelsen
Bag Enhedslistens medlemmer af komunal bestyrelsen arbejder en baggrundsgruppe, der diskuterer og fastlægger Enhedslistens politik i komunalbestyrelsen. Alle kan melde sig til gruppen, som mødes fast op til hvert komunalbestyrelses møde, hvilket vil sige en gang om måneden. Alle større beslutninger tages dog på medlemsmøderne.

Medlemsmøder
Vi afholder medlemsmøde med ca. 4 ugers mellemrum og alle medlemmer indkaldes i god tid og med forslag til dagsorden. Medlemsmøderne afholdes på hverdage kl. 19 - 22 på biblioteket i Rønne. 

Bestyrelsen mødes mellem medlemsmøderne. Dens møder er bekendtgjort og åbne for medlemmerne.

Du kan se vores planlagte møder og aktiviteter i kalenderen på forsiden.